Popis služby

PVD povlakovanie

PVD (physical vapour deposition) je proces nanášania tenkého filmu na substrát, aplikovaný procesom vákuovej depozície, vysoko ionizovanej plazmy v zariadení, kde sa teploty pohybujú medzi 150°C – 500°C. Optimálny tlak pri vysokej teplote umožňuje získať povlaky s vysokou čistotou, ktoré sú chemicky inertné. Vlastnosti povlakov sa diferencujú v závislosti od materiálu, z ktorého sú tzv. „terče“ v katóde vyrobené  a spôsobu akým je depozícia vykonaná. Okrem rôznych vlastností, môžu mať povlaky aj rozdielnu štruktúru, podľa toho či ide o povlaky s jednou vrstvou, multi-vrstvou, gradientnou vrstvou, alebo nanokompozity.

Podľa požiadaviek klienta, prispôsobíme depozíciu tak, aby napovlakovaný substrát, spĺňal potrebné aplikačné kritériá, ako sú – tvrdosť, pružnosť, húževnatosť, tepelná odolnosť, farebný odtieň a i.

Napovlakovaný substrát v porovnaní so substrátom bez povlaku, je omnoho odolnejší pri obrábaní tvrdých aj mäkkých materiálov, ale aj pri tvárnení, lisovaní a pod. Povlaky tiež často nachádzajú uplatnenie aj vo sfére dekoratívnych a dizajnových aplikácií.

Využívanie našich služieb má výhody aj z ekonomického hľadiska, máme 3-násobne nižšie náklady na prevádzku ako iné spoločnosti a to pri vysokej kvalite povlakovania.

Funkčné povlaky


Aplikácia funkčného povlaku zvyšuje odolnosť a predlžuje životnosť nástroja tak, aby sa predišlo plytvaniu a následným chybám.

viac informácií

Dekoratívne povlaky


PVD povlaky je možné nanášať so širokým rozsahom farieb. Okrem atraktívneho vzhľadu majú dekoratívne povlaky aj ochranné vlastnosti.

viac informácií