Funkčné povlaky

Funkcia povlakovania

Hlavnou funkciou povlakov je zefektívniť činnosť použitia nástrojov a komponentov v priemyselnej výrobe. Nástroje s povlakmi používané v obrábacom, automobilovom či leteckom priemysle, preukázali pozitívny vplyv na celkový výrobný proces. Deponované povlaky zlepšujú vlastnosti typu – adhézia, tvrdosť, vzhľad, tepelná odolnosť, odolnosť proti korózií, opotrebeniu či poškriabaniu. Vo výsledku je napovlakovaný nástroj alebo komponent veľmi efektívny z hľadiska technických, ekonomických aj ekologických aspektov.

Povlaky v priemyselnej výrobe sa prevažne používajú na rezné a lisovacie nástroje.

Nižšie uvádzame výhody povlakov, konkrétne pre rezné nástroje:

 • niekoľkonásobne zvyšujú životnosť nástroja
 • znižujú koeficient trenia
 • zvyšujú niekoľkonásobne povrchovú tvrdosť
 • zvyšujú tepelnú odolnosť špičky nástroja
 • zvyšujú oxidačnú a chemickú odolnosť
 • umožňujú obrábanie i ťažkoobrobitelných materiálov
 • umožňujú zvýšenie rezných rýchlostí
 • znižujú rezné sily
 • znižujú drsnosť obrobenej plochy
 • znižujú tvorbu nárastku
 • minimalizujú množstvo chladiacej kvapaliny a umožňujú obrábanie i za sucha

Avšak tu využitie povlakov nekončí. V praxi sa napovlakované komponenty využívajú aj v mnohých iných segmentoch. Napríklad v zbrojnom priemysle, zdravotníctve, elektrospotrebičoch, gastronómií a pod.

Nižšie uvádzame základné typy povlakov, každý so svojimi špecifickými vlastnosťami podľa aplikácie, na ktoré je najvhodnejší. Podľa potrieb klienta, vieme upraviť parametre povlaku tak, aby spĺňal požadované kritériá.

Sme presvedčení, že naše povlaky pomôžu vylepšiť vaše skvelé nástroje.

Typy povlakov

TiN

nitrid titánu

Povlak tvorený vrstvou TiN pre menej náročné aplikácie a nízke rezné rýchlosti.

Vhodné pre vŕtanie, frézovanie, komponenty, formy a nástroje.

TiCN

karbonitrid titánu

Povlak TiCN si udržuje vysokú húževnatosť a odolnosť voči opotrebeniu aj napriek svojej vysokej tvrdosti.

Vynikajúci na frézovanie, sústruženie, vŕtanie a rezné nástroje na opracovanie vysoko a nízko legovaných ocelí.

TiC

karbid titánu

Povlak TiC našiel uplatnenie v oblasti  tvárnenia a strihania hliníkových a nerezových plechov.

TiSiN

nitrid titánu a kremíka

Používa sa pre vysokorýchlostné rezné nástroje, na obrábanie kalených ocelí od 50 do 65 HRC.

vhodný najmä pre monolitické frézy na tvrdé kovy, vrtáky, tvarovacie nože.

AlTiN / TiAlN

nitrid titanohlinitý

Používa sa pri obrábaní materiálov s vyššou pevnosťou a pri ťažších rezných podmienkach.

Povlak je vhodný na rezné plátky, vrtáky, monolitné tvrdokovové frézy.

ZrN

nitrid zirkónu

ZrN povlaky majú vynikajúcu koróznu a eróznu odolonosť, vysokú tvrdosť, dobrú mazivosť a ťažnosť.

Vyvinuté pre oblasti obrábania liateho hliníka, biokompatibilné pre použitie na nástroje v zdravotníctve.

CrN

nitrid chrómu

Vhodné pre frézovanie, sústruženie, vŕtanie a rezné nástroje, obrábanie neželezných materiálov, obzvlášť zliatiny na báze Ti a Cu.